Tone

Tone tool japan
สินค้าหมดแล้ว
฿640.00

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่หกเหลี่ยม 1/2" แบบกระแทก ยาว 150 มม. ขนาด 6 มม.

฿5,520.00

ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก ปรับซ้ายขวา จำนวน 7 ชิ้น ขนาด 8-19 มม. บรรจุในซองผ้า

฿1,310.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 18 มม.

฿360.00

ตัวแปลงดอกไขควง 6.3 มม. เป็นข้อต่อลูกบ๊อกซ์ ขนาด 3/8"

฿640.00

ข้อต่อตรงสำหรับลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/8" ยาว 75 มม.

฿395.00

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 1/2 นิ้ว ปลายสี่แฉก ขนาด PH 4

฿370.00

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 1/2 นิ้ว ปลายสี่แฉก ขนาด PH 3

฿320.00

Slotted screwdriver bit socket 1/2 inch size 0.8x6.7 mm

฿310.00

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 1/2 นิ้ว ปลายสี่แฉก ขนาด PH 2

฿730.00

คีมล็อกปากตรง จับได้สูงสุด 40 มม. ยาวทั้งตัว 231 มม.

฿580.00

คีมล็อกปากตรง จับได้สูงสุด 25 มม. ยาวทั้งตัว 183 มม.

฿1,070.00

คีมล็อกสำหรับจับงานเชื่อม ยาวทั้งตัว 228 มม.

฿920.00

คีทล็อกปากแบน ปากกว้าง 74 มม. ยาวทั้งตัว 194 มม.

฿2,060.00

คีมล็อกสำหรับจับงานเชื่อม กว้างสูงสุด 120 มม. ยาวทั้วตัว 455 มม.

฿1,450.00

คีมล็อกสำหรับจับงานเชื่อม กว้างสูงสุด 60 มม. ยาวทั้วตัว 290 มม.

฿710.00

คีมล็อกสำหรับจับงานเชื่อม กว้างสูงสุด 25 มม. ยาวทั้วตัว 180 มม.

฿1,940.00

คีมล็อกสำหรับจับงานเชื่อม กว้างสูงสุด 185 มม. ยาวทั้วตัว 443 มม.

฿1,070.00

คีมล็อกสำหรับจับงานเชื่อม กว้างสูงสุด 70 มม. ยาวทั้วตัว 287 มม.

฿660.00

คีมล็อกสำหรับจับงานเชื่อม กว้างสูงสุด 30 มม. ยาวทั้วตัว 179 มม.

฿1,370.00

คีมล็อกปากโค้ง จับได้สูงสุด 40 มม. ยาว 227 มม.

฿660.00

คีมล็อกปากโค้ง จับได้สูงสุด 35 มม. ยาว 193 มม.

฿470.00

คีมล็อกปากโค้ง จับได้สูงสุด 25 มม. ยาว 143 มม.

฿28,680.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก สีดำ มี 3 ลิ้นชัก ขนาด 508 x 232 x 302 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ จำนวน 53 ชิ้น

฿28,680.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก สีแดง มี 3 ลิ้นชัก ขนาด 508 x 232 x 302 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ จำนวน 53 ชิ้น

฿24,290.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก สีแดง มี 3 ลิ้นชัก ขนาด 508 x 232 x 302 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ จำนวน 37 ชิ้น

฿26,510.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง สีเงิน ขนาด 433 x 220 x 240 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 53 ชิ้น

฿26,510.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง สีดำ ขนาด 433 x 220 x 240 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 53 ชิ้น

฿26,510.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง สีแดง ขนาด 433 x 220 x 240 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 53 ชิ้น

฿21,460.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง ขนาด 410 x 220 x 220 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 46 ชิ้น

฿25,560.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง ขนาด 410 x 220 x 220 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 53 ชิ้น

฿26,730.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง ขนาด 410 x 220 x 220 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 56 ชิ้น

฿19,880.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 3 ช่อง ขนาด 410 x 220 x 190 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 46 ชิ้น

฿24,360.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 3 ช่อง ขนาด 410 x 220 x 190 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 57 ชิ้น

฿22,480.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 3 ช่อง สีเงิน ขนาด 433 x 220 x 195 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 46 ชิ้น

฿22,480.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 3 ช่อง สีดำ ขนาด 433 x 220 x 195 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 46 ชิ้น

฿22,480.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 3 ช่อง สีแดง ขนาด 433 x 220 x 195 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 46 ชิ้น

฿29,080.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 3 ช่อง สีเงิน ขนาด 433 x 220 x 240 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 54 ชิ้น

฿29,080.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง สีดำ ขนาด 433 x 220 x 240 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 54 ชิ้น

฿29,080.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง สีแดง ขนาด 433 x 220 x 240 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 54 ชิ้น

฿36,170.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง ขนาด 433 x 220 x 240 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 66 ชิ้น

฿29,230.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก 5 ช่อง ขนาด 410 x 220 x 200 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือ จำนวน 61 ชิ้น

฿3,180.00

กล่องเก็บเครื่องมือ ขนาด 422 x 217 x 191 มม.

฿47,720.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก สีแดง มี 3 ลิ้นชัก ขนาด 508 x 232 x 302 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ จำนวน 86 ชิ้น

฿22,500.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก สีแดง มี 3 ลิ้นชัก ขนาด 508 x 232 x 302 มม. พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ จำนวน 37 ชิ้น

฿7,440.00

กล่องเครื่องมือเหล็ก สีแดง มี 3 ลิ้นชัก ขนาด 508 x 232 x 302 มม.

฿790.00

ด้ามไขควงแรงบิด สำหรับดอกไขควง 6.3 มม. แบบมีแม่เหล็ก ขนาด 5 Nm

฿660.00

ด้ามไขควงแรงบิด สำหรับดอกไขควง 6.3 มม. แบบมีแม่เหล็ก ขนาด 3 Nm

฿660.00

ด้ามไขควงแรงบิด สำหรับดอกไขควง 6.3 มม. แบบมีแม่เหล็ก ขนาด 2 Nm