฿160.00

Clippix แคลมป์สปริง ขนาด 25 มม.

฿2,920.00

EHZ แคลมป์มือเดียวพร้อมด้ามจับพลาสติก ขนาด 600/100 มม.

฿1,730.00

แคลมป์กด/ดึง พร้อมเพลทฐานแนวนอน ขนาด 35 มม.

฿1,200.00

ฟิกซ์เจอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น

฿3,620.00

STE ขายันเพดานฝ้า สไลด์ยืดได้ พร้อมด้ามจับแบบบีบ ขนาด 3 ม.

฿3,060.00

แคลมป์จับมุมเชื่อม ขนาด 30 มม.

฿2,110.00

คีมหนีบท่อ ปรับขนาดได้ ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง หนีท่อขนาดใหญ่สุด 60 มม. ยาว 253 มม.

฿1,810.00

คีมหนีบท่อ ปรับขนาดได้ ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง หนีท่อขนาดใหญ่สุด 30 มม. ยาว 180 มม.

฿1,230.00

คีมหนีบท่อ ปรับขนาดได้ ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง หนีท่อขนาดใหญ่สุด 15 มม. ยาว 150 มม.

฿3,390.00

คีมหนีบท่อ ปรับขนาดได้ ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง จำนวน 3 ชิ้น

฿1,600.00

KliKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 400/80 มม.

฿1,480.00

KliKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 300/80 มม.

฿1,440.00

KliKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 250/80 มม.

฿1,380.00

KliKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 200/80 มม.

฿1,340.00

KliKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 160/80 มม.

฿1,300.00

KliKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 120/80 มม.

฿2,090.00

EZS แคลมป์มือเดียว ขนาด 600/80 มม.

฿1,850.00

EZS แคลมป์มือเดียว ขนาด 450/80 มม.

฿1,730.00

EZS แคลมป์มือเดียว ขนาด 300/80 มม.

฿1,560.00

EZS แคลมป์มือเดียว ขนาด 150/80 มม.

฿1,960.00

DuoKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 650/85 มม.

฿1,680.00

DuoKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 450/85 มม.

฿1,540.00

DuoKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 300/85 มม.

฿1,470.00

DuoKlamp แคลมป์คันโยกมือเดียว ขนาด 160/85 มม.

฿2,410.00

EHZ แคลมป์มือเดียวพร้อมด้ามจับพลาสติก ขนาด 300/100 มม.

฿2,070.00

GearKlamp แคลมป์มือหมุนพร้อมด้ามพลาสติก ขนาด 600/60 มม.

฿1,860.00

GearKlamp แคลมป์มือหมุนพร้อมด้ามพลาสติก ขนาด 450/60 มม.

฿1,730.00

GearKlamp แคลมป์มือหมุนพร้อมด้ามพลาสติก ขนาด 300/60 มม.

฿1,600.00

GearKlamp แคลมป์มือหมุนพร้อมด้ามพลาสติก ขนาด 150/60 มม.

฿5,880.00

REVO แคลมป์ขนาน ด้ามจับพลาสติก ขนาด 1250/95 มม.

฿5,210.00

REVO แคลมป์ขนาน ด้ามจับพลาสติก ขนาด 1000/95 มม.

฿4,700.00

REVO แคลมป์ขนาน ด้ามจับพลาสติก ขนาด 800/95 มม.

฿4,120.00

REVO แคลมป์ขนาน ด้ามจับพลาสติก ขนาด 600/95 มม.

฿1,680.00

แคลมป์คันโยกแนวนอน แบบแขนเปิด ขนาด 60 มม.

฿1,650.00

แคลมป์คันโยกแนวนอน แบบแขนเปิด ขนาด 40 มม.

฿9,730.00

แคลมป์ก้ามปูตั้งโต๊ะ ขนาด 200 มม.

฿11,720.00

ที่จับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ขนาด 240/140 มม.

฿9,140.00

ที่จับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ขนาด 200/120 มม.

฿8,040.00

ที่จับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ขนาด 200/100 มม.

฿5,650.00

ฐานสำหรับที่จับชิ้นงานตั้งโต๊ะ BASO

฿18,690.00

ที่จับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ขนาด 97 มม.

฿18,040.00

ที่จับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ขนาด 88 มม.

฿5,870.00

แคลมป์สำหรับโต๊ะเชื่อม ปรับความลึกคอได้ ขนาด 175 มม.

฿5,020.00

แคลมป์สำหรับโต๊ะเชื่อม ปรับความลึกคอได้ ขนาด 150 มม.

฿3,970.00

แคลมป์สำหรับโต๊ะเชื่อม ขนาด 140 มม.

฿3,590.00

แคลมป์สำหรับโต๊ะเชื่อม ขนาด 120 มม.

฿3,060.00

แคลมป์สำหรับโต๊ะเชื่อม ขนาด 100 มม.

฿6,490.00

แคลมป์สำหรับโต๊ะเชื่อม ปรับความลึกคอได้ (ด้ามโยก) ขนาด 175 มม.