สินค้าหมดแล้ว
฿640.00

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่หกเหลี่ยม 1/2" แบบกระแทก ยาว 150 มม. ขนาด 6 มม.

฿2,940.00

ชุดลูกบ๊อกซ์กระแทก มีปลอกพลาสติกกันรอย จำนวน 3 ชิ้น ขนาด 17, 19, 21 มม.

฿640.00

ข้อต่อตรงสำหรับลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/8" ยาว 75 มม.

฿7,870.00

ชุดลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" แบบหกเหลี่ยม ขนาด 24-46 มม. จำนวน 8 ชิ้น บรรจุในกล่องเหล็ก

฿660.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยม แบบบาง ยาว 60 มม. ขนาด 22 มม.

฿590.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยม แบบบาง ยาว 60 มม. ขนาด 21 มม.

฿590.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยม แบบบาง ยาว 60 มม. ขนาด 19 มม.

฿560.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยม แบบบาง ยาว 60 มม. ขนาด 17 มม.

฿820.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยม แบบบาง มีปลอกกันรอย ยาว 85 มม. ขนาด 21 มม.

฿790.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยม แบบบาง มีปลอกกันรอย ยาว 85 มม. ขนาด 19 มม.

฿760.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยม แบบบาง มีปลอกกันรอย ยาว 85 มม. ขนาด 17 มม.

฿1,190.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 66 มม. ขนาดสี่เหลี่ยม 21 มม.

฿1,190.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 66 มม. ขนาดสี่เหลี่ยม 20 มม.

฿1,120.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 66 มม. ขนาดสี่เหลี่ยม 19 มม.

฿1,120.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 66 มม. ขนาดสี่เหลี่ยม 17 มม.

฿1,920.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 41 มม. สี่เหลี่ยม 21 มม.

฿1,920.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 41 มม. สี่เหลี่ยม 19 มม.

฿1,810.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 38 มม. สี่เหลี่ยม 20 มม.

฿1,470.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 35 มม. สี่เหลี่ยม 17 มม.

฿1,470.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 32 มม. สี่เหลี่ยม 17 มม.

฿1,480.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" แบบหกเหลี่ยม สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 35 มม. ขนาด 41 มม.

฿1,360.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" แบบหกเหลี่ยม สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 30 มม. ขนาด 38 มม.

฿1,190.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" แบบหกเหลี่ยม สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 25 มม. ขนาด 35 มม.

฿1,190.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" แบบหกเหลี่ยม สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 25 มม. ขนาด 33 มม.

฿1,100.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" แบบหกเหลี่ยม สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 25 มม. ขนาด 32 มม.

฿1,380.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 72 มม. ขนาดสี่เหลี่ยม 21 มม.

฿1,380.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 72 มม. ขนาดสี่เหลี่ยม 20 มม.

฿1,330.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 72 มม. ขนาดสี่เหลี่ยม 19 มม.

฿1,320.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ยาว 72 มม. ขนาดสี่เหลี่ยม 17 มม.

฿2,220.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 41 มม. สี่เหลี่ยม 21 มม.

฿2,220.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 41 มม. สี่เหลี่ยม 20 มม.

฿2,220.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 41 มม. สี่เหลี่ยม 19 มม.

฿1,850.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 38 มม. สี่เหลี่ยม 20 มม.

฿1,580.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1" สำหรับถอดล้อรถบรรทุก ขนาดหกเหลี่ยม 35 มม. สี่เหลี่ยม 17 มม.

฿1,030.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" แบบ special profile มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 21 มม.

฿990.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" แบบ hybrid special profile มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 17 มม.

฿3,200.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" ยาวพิเศษ แบบหกเหลี่ยม มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 19 มม.

฿3,200.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" ยาวพิเศษ แบบหกเหลี่ยม มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 17 มม.

฿1,510.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยมยาว หัวขับสี่เหลี่ยม 1/2" และ หกเหลี่ยม 24 มม. มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 19 mm

฿1,510.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกหกเหลี่ยมยาว หัวขับสี่เหลี่ยม 1/2" และ หกเหลี่ยม 24 มม. มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 17 mm

฿6,270.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" ยาว แบบหกเหลี่ยม มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 17, 19 มม จำนวน 5 ชิ้น พร้อมกับรางจัดเก็บแบบพลาสติก (SmartRail)

฿3,310.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" ยาว แบบหกเหลี่ยม มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 19 มม จำนวน 3 ชิ้น

฿2,980.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" ยาว แบบหกเหลี่ยม มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 17 มม จำนวน 3 ชิ้น

฿1,430.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" ยาว แบบหกเหลี่ยม มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 22 มม

฿1,670.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2" ยาว แบบหกเหลี่ยม มีปลอกพลาสติกกันรอย ขนาด 15 มม

฿1,320.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกยาว หกเหลี่ยม 1/2" แบบบาง เคลือบฟอสเฟต ขนาด 21 มม.

฿1,320.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกยาว หกเหลี่ยม 1/2" แบบบาง เคลือบฟอสเฟต ขนาด 19 มม.

฿1,320.00

ลูกบ๊อกซ์กระแทกยาว หกเหลี่ยม 1/2" แบบบาง เคลือบฟอสเฟต ขนาด 17 มม.