฿14,100.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 1.7/16" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿11,660.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 1.1/4" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿7,480.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 1.1/16" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿7,150.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 1" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,600.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 15/16" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,270.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 13/16" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,940.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 11/16" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,170.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 9/16" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,380.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 7/8" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,620.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 7/16" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,390.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 5/8" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,400.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 5/16" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,510.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 3/8" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,050.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 3/4" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,950.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 1/2" (ทองแดง เบริลเลียม)

฿9,890.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 32 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿9,680.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 30 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿9,350.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 29 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿8,800.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 28 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿8,580.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 27 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿8,250.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 26 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿7,700.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 25 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿7,480.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 24 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿7,040.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 23 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,820.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 22 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,600.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 21 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,270.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 20 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,160.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 19 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿6,050.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 18 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,940.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 17 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,500.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 16 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,390.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 15 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,280.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 14 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,170.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 13 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,060.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 12 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,950.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 11 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,840.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 10 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,730.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 9 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,620.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 8 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,510.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 7 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿4,400.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 6 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿16,340.00

ตะไบกลม ด้ามไม้ ความหยาบปานกลาง แบบไม่เกิดประกายไฟ ยาว 300 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿12,600.00

ตะไบกลม ด้ามไม้ ความหยาบปานกลาง แบบไม่เกิดประกายไฟ ยาว 250 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿10,860.00

ตะไบกลม ด้ามไม้ ความหยาบปานกลาง แบบไม่เกิดประกายไฟ ยาว 200 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿5,570.00

ตะไบท้องปลิง ด้ามไม้ ความหยาบปานกลาง แบบไม่เกิดประกายไฟ ยาว 200 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿11,600.00

ตะไบแบน ด้ามไม้ ความหยาบปานกลาง แบบไม่เกิดประกายไฟ ยาว 250 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿10,560.00

ตะไบแบน ด้ามไม้ ความหยาบปานกลาง แบบไม่เกิดประกายไฟ ยาว 200 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)

฿54,020.00

ลูกบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม 1" แบบไม่เกิดประกายไฟ ขนาด 75 มม. (ทองแดง เบริลเลียม)