฿2,190.00

ชุดไขควง Torx ด้ามจับ SoftFinish ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ จำนวน 5 ชิ้น ขนาด T6-T15 ESD

฿210.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.23 x 1.5 x 40 มม. ESD

฿1,960.00

ชุดไขควงปากแบนและแฉก สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ จำนวน 6 ชิ้น พร้อมทีจัดเก็บ ESD

฿1,410.00

ด้ามไขควง สำหรับดอกไขควง halfmoon และ HIOS ขนาด 4 มม. ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยาวทั้งตัว 97 มม. ESD

฿1,740.00

คีมปากแหลม งอ 45 องศา สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยาว 115 มม. ESD

฿1,940.00

คีมปากแหลมกลม สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยาว 115 มม. ESD

฿1,610.00

คีมปากแหลม สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยาว 115 มม. ESD

฿2,750.00

คีมปากแบน สำหรับงานอิเล็คทรอนิกส์ ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยาว 130 มม. ESD

฿15,600.00

ชุดคีมสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ จำนวน 6 ชิ้น บรรจุในกระเป๋าจัดเก็บ ESD

฿240.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด ขนาด 0.80 x 4.0 x 80 มม. ESD

฿180.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.50 x 3.0 x 80 มม. ESD

฿210.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.25 x 1.2 x 40 มม. ESD

฿300.00

ไขควงปลาย Torx ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด TX6 x 40 มม. ESD

฿340.00

ไขควงปลาย Torx ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด TX5 x 40 มม. ESD

฿360.00

ไขควงปลาย Torx ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด TX4 x 40 มม. ESD

฿240.00

ไขควงปากแฉก ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ Kraftform Micro ขนาด PH 1 x 80 มม. ESD

฿250.00

ไขควงปากแฉก ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ Kraftform Micro ขนาด PH 00 x 60 มม. ESD

฿210.00

ไขควงปากแฉก ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ Kraftform Micro ขนาด PH 0 x 60 มม. ESD

฿3,450.00

ชุดไขควงสำหรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ จำนวน 6 ชิ้น พร้อมชั้นวาง ESD

฿1,950.00

ด้ามไขควงเปลี่ยนหัวได้แบบสั้น มีแม่เหล็ก ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ บรรจุในกล่องผ้า จำนวน 10 ชิ้น ESD

฿4,490.00

ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้ ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมดอกไขควงแบบ halfmoon บรรจุในซองผ้า จำนวน 11 ชิ้น ESD

฿1,120.00

ด้ามไขควงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ไม่มีแม่เหล็ก สำหรับต่อดอกไขควง แบบปลดล็อกเร็ว ขนาด 1/4" ยาว 90 มม. ESD

฿840.00

ด้ามไขควงสั้นมีแม่เหล็ก สำหรับต่อดอกไขควง ขนาด 1/4" ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยาว 54 มม. ESD

฿840.00

ด้ามไขควงแบบสั้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับต่อดอกไขควง 1/4" ESD

฿6,900.00

ด้ามไขควงแรงบิด แบบปลดล็อกเร็ว ปรับค่าได้ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 11-29 in-lbs ESD

฿6,900.00

ด้ามไขควงแรงบิด แบบปลดล็อกเร็ว ปรับค่าได้ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 2.5-11.5 in-lbs ESD

฿9,570.00

ไขควงแรงบิดปรับค่าได้ สำหรับดอกไขควงแบบ halfmoon และ HIOS ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 0.3-1.0 Nm ESD

฿9,570.00

ไขควงแรงบิดปรับค่าได้ สำหรับดอกไขควงแบบ halfmoon และ HIOS ด้ามจับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 0.1-0.34 Nm ESD

฿6,900.00

ด้ามไขควงแรงบิด แบบปลดล็อกเร็ว ปรับค่าได้ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 1.2-3.0 Nm ESD

฿7,800.00

ด้ามไขควงแรงบิด แบบปลดล็อกเร็ว ปรับค่าได้ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 0.10-0.34 Nm ESD

฿7,800.00

ด้ามไขควงแรงบิด แบบปลดล็อกเร็ว ปรับค่าได้ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 0.90-1.50 Nm ESD

฿7,800.00

ด้ามไขควงแรงบิด แบบปลดล็อกเร็ว ปรับค่าได้ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 0.30-1.00 Nm ESD

฿6,900.00

ด้ามไขควงแรงบิด แบบปลดล็อกเร็ว ปรับค่าได้ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 0.3-1.2 Nm ESD

฿620.00

ไขควงสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ปลายแฉก ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ใช้สำหรับงัดแงะ ขนาด 1 x 3.5 x 50 มม. ESD

฿340.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.35 x 2.5 x 40 มม. ESD

฿340.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.60 x 3.5 x 80 มม. ESD

฿320.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.40 x 2 x 60 มม. ESD

฿440.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.16 x 0.8 x 40 มม. ESD

฿190.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.3 x 1.8 x 80 มม. ESD

฿170.00

ไขควงปากแบน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0.4 x 2.5 x 80 มม. ESD

฿940.00

ไขควงปลาย ห้าแฉก สำหรับ Pentalobe screws ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด PL 1.4 x 40 มม. ESD

฿940.00

ไขควงปลาย ห้าแฉก สำหรับ Pentalobe screws ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด PL 1.1 x 40 มม. ESD

฿860.00

ไขควงปลาย สามแฉก สำหรับ Microstix screws ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1 x 40 มม. ESD

฿860.00

ไขควงปลาย สามแฉก สำหรับ Microstix screws ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 0 x 40 มม. ESD

฿860.00

ไขควงปลาย สามแฉก สำหรับ Microstix screws ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด F x 40 มม. ESD

฿860.00

ไขควงปลาย สามแฉก สำหรับ Microstix screws ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 00 x 40 มม. ESD

฿860.00

ไขควงปลาย สามแฉก สำหรับ Microstix screws ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด m x 40 มม. ESD

฿820.00

ไขควงปลาย บ๊อกซ์หกเหลี่ยม ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 5.5 x 60 มม. ESD