฿2,070.00

ชุดประแจแอล (มิล) สแตนเลส จำนวน 9 ชิ้น

฿340.00

ชุดประแจแอลหกเหลี่ยมยาว ขนาด 0.7/0.9/1.3/1.5/2.0 มม. จำนวน 5 ชิ้น

฿600.00

ประแจแหวนข้างปากตาย ยาวพิเศษ ขนาด 7 มม.

฿1,130.00

กุญแจตู้ควบคุม สำหรับตู้มาตรฐาน

฿5,520.00

ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก ปรับซ้ายขวา จำนวน 7 ชิ้น ขนาด 8-19 มม. บรรจุในซองผ้า

฿1,290.00

ประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก 8 มม.

฿7,780.00

ชุดประแจแหวนแบบกรอกแกรก 10x11 / 12x13 / 16x18 / 17x19 จำนวน 4 ชิ้น

฿1,310.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 18 มม.

฿2,260.00

ประแจเลื่อน Joker S แบบปรับขนาดอัตโนมัติ 10-13 มม. ยาว 154 มม.

฿510.00

ประแจแหวนข้างปากตาย OPEN/BOX ขนาด 5 มม. (No.16 5)

฿370.00

ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 8 มม. (No.13 8)

฿2,120.00

ประแจแหวนสำหรับขันแป็ปขนาด 8 มม.

฿1,750.00

ประแจเลื่อนแบบปรับได้พร้อมตัวปรับเร็ว ยาว 255 มม.

฿1,050.00

ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 17 มม.

฿9,840.00

ชุดประแจเลื่อน Joker แบบปรับขนาดอัตโนมัติ จำนวน 4 ชิ้น

฿9,260.00

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย จำนวน 11 ชิ้น ขนาด 8-19 มม.

฿13,920.00

ชุดประแจแหวน ขนาด 6x7-27x32 มม. จำนวน 12 ชิ้น

฿8,310.00

ชุดประแจแหวน ขนาด 6x7-21x22 มม. จำนวน 8 ชิ้น บรรจุในถาดพลาสติก

฿14,720.00

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 7-27 มม. จำนวน 17 ชิ้น

฿7,640.00

ชุดประแจแหวนข้างคู่ แบบแบน ขนาด 6-32 มม. จำนวน 10 ชิ้น

฿4,640.00

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 8-17 มม. จำนวน 6 ชิ้น

฿1,350.00

กุญแจตู้ควบคุมแบบปากกา

฿7,180.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 8-19 มม. จำนวน 7 ชิ้น

฿1,680.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 24 มม.

฿1,520.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 22 มม.

฿1,470.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 21 มม.

฿1,350.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 19 มม.

฿1,170.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 17 มม.

฿1,110.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 16 มม.

฿1,060.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 15 มม.

฿980.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 14 มม.

฿930.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 13 มม.

฿900.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 12 มม.

฿860.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 10 มม.

฿830.00

ประแจแหวนข้างปากตาย พับได้ ด้านปากตายมีฟังก์ชั่นกรอกแกรก ขนาด 8 มม.

฿2,270.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 1/2" แบบ 12 เหลี่ยม ขนาด 32 มม.

฿2,150.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 1/2" แบบ 12 เหลี่ยม ขนาด 30 มม.

฿2,100.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 1/2" แบบ 12 เหลี่ยม ขนาด 29 มม.

฿1,900.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 1/2" แบบ 12 เหลี่ยม ขนาด 27 มม.

฿1,850.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 1/2" แบบ 12 เหลี่ยม ขนาด 26 มม.

฿1,620.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 1/2" แบบ 12 เหลี่ยม ขนาด 24 มม.

฿1,500.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 1/2" แบบ 12 เหลี่ยม ขนาด 22 มม.

฿1,260.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 3/8" แบบหกเหลี่ยม ขนาด 22 มม.

฿1,260.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 3/8" แบบหกเหลี่ยม ขนาด 21 มม.

฿1,260.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 3/8" แบบหกเหลี่ยม ขนาด 19 มม.

฿1,260.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 3/8" แบบหกเหลี่ยม ขนาด 18 มม.

฿1,200.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 3/8" แบบหกเหลี่ยม ขนาด 17 มม.

฿1,200.00

หัวต่อประแจแหวนผ่าพับได้ 3/8" แบบหกเหลี่ยม ขนาด 16 มม.