฿100.00

ประแจแอลหกเหลี่ยมหัวบอลยาว ทำจากสเตนเลส ขนาด 2.5 มม.

฿2,010.00

ชุดประแจแอลหกเหลี่ยมหัวบอลยาว ทำจากสเตนเลส จำนวน 9 ชิ้น ขนาด 1.5-10 มม.

฿2,070.00

ชุดประแจแอล (มิล) สแตนเลส จำนวน 9 ชิ้น

฿840.00

ไขควงปากแฉก แกนทำจากสแตนเลส ขนาด PH 3 x 150 มม.

฿360.00

ไขควงปากแฉก แกนทำจากสแตนเลส ขนาด PH 0 x 60 มม.

฿2,290.00

ประแจแอลหกเหลี่ยมหัวบอล แบบยาว ทำจากสเตนเลส จำนวน 9 ชิ้น ขนาด 1.5-10 มม. มาพร้อมที่จัดเก็บพลาสติก

฿4,000.00

ไขควง PROTWIST ปลายแบน และ ปากแฉก ก้านสเตนเลส จำนวน 6 ชิ้น

฿680.00

ไขควง PROTWIST ปลายแฉก ก้านสเตนเลส ขนาด PH 2 x 125 มม.

฿560.00

ไขควง PROTWIST ปลายแฉก ก้านสเตนเลส ขนาด PH 1 x 100 มม.

฿950.00

ไขควง PROTWIST ปลายแบน ก้านสเตนเลส ขนาด 8 x 175 มม.

฿710.00

ไขควง PROTWIST ปลายแบน ก้านสเตนเลส ขนาด 6.5 x 150 มม.

฿530.00

ไขควง PROTWIST ปลายแบน ก้านสเตนเลส ขนาด 5.5 x 100 มม.

฿410.00

ไขควง PROTWIST ปลายแบน ก้านสเตนเลส ขนาด 4 x 100 มม.

฿830.00

ถาดสเตนเลส มีแม่เหล็ก แบบสี่เหลี่ยมขนาด 240 x 142 x 42 มม.

฿370.00

ถาดสเตนเลส มีแม่เหล็ก แบบกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 150 x 40 มม.

฿380.00

ถาดสเตนเลส มีแม่เหล็ก แบบกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 110 x 30 มม.

฿570.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 8.0 มม.

฿470.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 6.0 มม.

฿350.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 5.0 มม.

฿290.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 4.0 มม.

฿270.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 3.0 มม.

฿280.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 2.5 มม.

฿290.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 2.0 มม.

฿880.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 10.0 มม.

฿310.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส มัลติคัลเลอร์ ขนาด 1.5 มม.

฿400.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 8.0 มม.

฿330.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 6.0 มม.

฿240.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 5.0 มม.

฿200.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 4.0 มม.

฿190.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 3.0 มม.

฿190.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 2.5 มม.

฿200.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 2.0 มม.

฿620.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 10.0 มม.

฿210.00

ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลส ขนาด 1.5 มม.

฿230.00

ดอกไขควง TORX สแตนเลส ขนาด TX 9 x 25 มม.

฿150.00

ดอกไขควง TORX สแตนเลส ขนาด TX 8 x 25 มม.

฿150.00

ดอกไขควง TORX สแตนเลส ขนาด TX 40 x 25 มม.

฿150.00

ดอกไขควง TORX สแตนเลส ขนาด TX 30 x 25 มม.

฿150.00

ดอกไขควง TORX สแตนเลส ขนาด TX 25 x 25 มม.

฿150.00

ดอกไขควง TORX สแตนเลส ขนาด TX 20 x 25 มม.

฿150.00

ดอกไขควง TORX สแตนเลส ขนาด TX 15 x 25 มม.

฿150.00

ดอกไขควง TORX สแตนเลส ขนาด TX 10 x 25 มม.

฿160.00

ดอกไขควง Pozidriv สแตนเลส ขนาด PZ 3 x 25 มม.

฿160.00

ดอกไขควง Pozidriv สแตนเลส ขนาด PZ 2 x 25 มม.

฿160.00

ดอกไขควง Pozidriv สแตนเลส ขนาด PZ 1 x 25 มม.

฿160.00

ดอกไขควงปากแฉก สแตนเลส ขนาด PH 3 x 25 มม.

฿160.00

ดอกไขควงปากแฉก สแตนเลส ขนาด PH 2 x 25 มม.

฿160.00

ดอกไขควงปากแฉก สแตนเลส ขนาด PH 1 x 25 มม.