Kukko

Kukko
  ฿7,320.00

  ชุดค้อนสไลด์ ยาว 290 มม. น้ำหนัก 0.9 กก. บรรจุในกล่อง

  ฿1,240.00

  คีมจับปลายแหลม มีขากรรไกรแหลมสำหรับจับยึดชิ้นงาน

  ฿750.00

  อะแดปเตอร์ตัวเมียสำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M12 / M7

  ฿750.00

  อะแดปเตอร์ตัวเมียสำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M12 / M10

  ฿750.00

  อะแดปเตอร์ตัวเมีย M12 / G15x16"

  ฿870.00

  ตัวต่อเกลียวสำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M6 / M10

  ฿870.00

  ตัวต่อเกลียวสำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M5 / M10

  ฿870.00

  ตัวต่อเกลียวสำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M4 / M10

  ฿740.00

  อแดปเตอร์สำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M12 / M10

  ฿740.00

  อแดปเตอร์สำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M12 / M8

  ฿740.00

  อแดปเตอร์สำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M12 / M6

  ฿740.00

  อแดปเตอร์สำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M12 / M5

  ฿740.00

  อแดปเตอร์สำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M12 / M4

  ฿740.00

  อแดปเตอร์สำหรับค้อนสไลด์ เกลียว M12 / M3

  ฿26,620.00

  รางไฮดรอลิกเสริม 30 ตัน

  ฿11,020.00

  รางไฮดรอลิกเสริม 15 ตัน

  ฿8,880.00

  รางไฮดรอลิกเสริม 10 ตัน

  ฿34,670.00

  แกนหมุนไฮดรอลิกยาว 250 มม. 20 ตัน

  ฿28,650.00

  แกนหมุนไฮดรอลิกยาว 250 มม. 15 ตัน

  ฿34,470.00

  ชุดเครื่องมือฟิตติ้งตลับลูกปืน แบบพกพา ด้านใน 10-50 มม. ด้านนอก 26-110 มม.

  ฿89,230.00

  ชุดเครื่องมือฟิตติ้งลูกปืน ทำจากเหล็ก สำหรับใช้งานหนัก ด้านใน 10-50 มม. นอก 26-110 มม.

  ฿40,590.00

  ชุดแยกตลับลูกปืนเอนกประสงค์ ขนาด 16-32 มม.

  ฿19,180.00

  ชุดแยกตลับลูกปืนเอนกประสงค์ ขนาด 8-12.5 มม.

  ฿14,140.00

  ชุดแยกตลับลูกปืนเอนกประสงค์ ขนาด 5.3-8 มม.

  ฿4,830.00

  สปินเดิลแรงดันเชิงกล G3/4" / L300 mm

  ฿8,060.00

  แกนหมุนแรงดันทางกล G1" / L400 mm

  ฿2,080.00

  สปินเดิลแรงดันเชิงกล G1/2" / L220 mm

  ฿1,620.00

  แกนสปินเดิ้ล ขนาดเกลียว M14X1.5 ยาว 160 มม.

  ฿27,390.00

  ตัวแยกน็อตไฮดรอลิก คมเดียว ขนาด 27-46 มม.

  ฿18,790.00

  ตัวแยกน็อตไฮดรอลิก คมเดียว ขนาด 22-36 มม.

  ฿9,950.00

  ตัวแยกน็อตไฮดรอลิก คมเดียว ขนาด 7-22 มม.

  ฿5,270.00

  ตัวแยกน็อตแบบคมเดียว ขนาด 27-36 มม.

  ฿4,090.00

  ตัวแยกน็อตแบบคมเดียว ขนาด 19-27 มม.

  ฿3,830.00

  ตัวแยกน็อตแบบคมเดียว ขนาด 10-18 มม.

  ฿3,140.00

  ตัวแยกน็อตแบบคมเดียว ขนาด 4-10 มม.

  ฿6,830.00

  ตัวแยกน็อตแบบสองคม ขนาด 17-36 มม.

  ฿5,250.00

  ตัวแยกน็อตแบบสองคม ขนาด 10-27 มม.

  ฿5,010.00

  ตัวถอดสตั๊ดโบลท์สำหรับโบลท์ ขนาด 18–25 มม.

  ฿4,340.00

  ตัวถอดสตั๊ดโบลท์สำหรับโบลท์ ขนาด 8-19 มม.

  ฿3,200.00

  ตัวถอดสตั๊ดโบลท์สำหรับโบลท์ ขนาด 5-10 มม.

  ฿12,380.00

  ที่ดูดแบริ่ง 3 ขาอเนกประสงค์พร้อมขากรรไกรแบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ กว้าง 23-250 มม. ความลึก 200 มม.

  ฿8,800.00

  ที่ดูดแบริ่ง 3 ขาอเนกประสงค์พร้อมขากรรไกรแบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ กว้าง 23-160 มม. ลึก 160 มม.

  ฿5,840.00

  ที่ดูดแบริ่ง 3 ขาอเนกประสงค์พร้อมขากรรไกรแบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ กว้าง 18-120 มม. ลึก 120 มม.

  ฿3,920.00

  ที่ดูดแบริ่ง 3 ขาอเนกประสงค์พร้อมขากรรไกรแบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ กว้าง 12-100 มม. ลึก 100 มม.

  ฿8,740.00

  ที่ดูดแบริ่ง 2 ขาอเนกประสงค์พร้อมขากรรไกรแบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ กว้าง 23-250 มม. ความลึก 200 มม.

  ฿6,250.00

  ที่ดูดแบริ่ง 2 ขาอเนกประสงค์พร้อมขากรรไกรแบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ กว้าง 23-160 มม. ลึก 160 มม.

  ฿4,040.00

  ที่ดูดแบริ่ง 2 ขาอเนกประสงค์พร้อมขากรรไกรแบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ กว้าง 18-120 มม. ลึก 120 มม.

  ฿2,590.00

  ที่ดูดแบริ่ง 2 ขาอเนกประสงค์พร้อมขากรรไกรแบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ กว้าง 12-100 มม. ลึก 100 มม.