Halder

HALDER nylon rubber plastic soft face hammer mallet
฿180.00

SIMPLEX หัวค้อนพลาสติก สีแดง ขนาด 30 มม.

฿1,310.00

SIMPLEX ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน หัวยางพร้อมตัวเรือนเหล็กหล่อ ด้ามไม้ ขนาด 40 มม.

฿380.00

SIMPLEX หัวค้อนโลหะเนื้ออ่อน สีเงิน ขนาด 30 มม.

฿300.00

SIMPLEX หัวค้อนยาง สีดำ ขนาด 50 มม.

฿5,590.00

SUPERCRAFT ค้อนหน้านิ่มลดแรงสะท้อน ด้ามทำจากไฟเบอร์มีทีจับยางแบบกันลื่น จับกระชับมือ ขนาด 60 มม.

฿3,900.00

SUPERCRAFT ค้อนหน้านิ่มลดแรงสะท้อน ด้ามทำจากไฟเบอร์มีทีจับยางแบบกันลื่น จับกระชับมือ ขนาด 50 มม.

฿3,150.00

SUPERCRAFT ค้อนหน้านิ่มลดแรงสะท้อน ด้ามทำจากไฟเบอร์มีทีจับยางแบบกันลื่น จับกระชับมือ ขนาด 40 มม.

฿1,410.00

SIMPLEX หัวค้อนทองแดง ขนาด 40 มม.

฿1,010.00

SIMPLEX หัวค้อนทองแดง ขนาด 30 มม.

฿3,940.00

SIMPLEX ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน ทองแดง / โลหะอ่อน พร้อมตัวเรือนเหล็กหล่อเสริมแรง ด้ามไฟเบอร์กลาส ขนาด 40 มม.

฿2,840.00

SIMPLEX ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน ทองแดง / โลหะอ่อน พร้อมตัวเรือนเหล็กหล่อเสริมแรง ด้ามไฟเบอร์กลาส ขนาด 30 มม.

฿1,750.00

FERROPLEX ค้อนเหล็กและค้อนหน้าอ่อน ขนาด 30 มม.

฿2,380.00

MAXXCRAFT 1000 ค้อนช่างด้ามไม้ ขนาด 1000 กรัม

฿2,120.00

MAXXCRAFT 800 ค้อนช่างด้ามไม้ ขนาด 800 กรัม

฿1,690.00

MAXXCRAFT 500 ค้อนช่างด้ามไม้ ขนาด 500 กรัม

฿1,410.00

MAXXCRAFT 300 ค้อนช่างด้ามไม้ ขนาด 300 กรัม

฿1,690.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 100 มม.

฿1,030.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 80 มม.

฿1,000.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 70 มม.

฿530.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 60 มม.

฿320.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 50 มม.

฿250.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 40 มม.

฿210.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 35 มม.

฿180.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 30 มม.

฿160.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 25 มม.

฿160.00

SUPERCRAFT หัวค้อนสำหรับค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อน SUPERCRAFT ขนาด 20 มม.

฿150.00

หัวไนล่อนสำหรับดริฟท์ร็อด ขนาด 15 มม.

฿150.00

หัวไนล่อนสำหรับดริฟท์ร็อด ขนาด 12 มม.

฿150.00

หัวไนล่อนสำหรับดริฟท์ร็อด ขนาด 10 มม.

฿1,760.00

เหล็กกระทุ้งลดแรงสั่นสะเทือน ขนาด 50 มม.

฿1,400.00

เหล็กกระทุ้งลดแรงสั่นสะเทือน ขนาด 40 มม.

฿1,020.00

เหล็กกระทุ้งลดแรงสั่นสะเทือน ขนาด 30 มม.

฿910.00

เหล็กกระทุ้งลดแรงสั่นสะเทือน ขนาด 20 มม.

฿870.00

ไนล่อนพันช์/ดริฟท์ร็อด ขนาด 15 มม.

฿670.00

ไนล่อนพันช์/ดริฟท์ร็อด ขนาด 12 มม.

฿540.00

ไนล่อนพันช์/ดริฟท์ร็อด ขนาด 10 มม.

฿230.00

หัวค้อน SECURAL ขนาด 30 x 40 มม.

฿1,960.00

SECURAL ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนกันแตก ลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมด้ามเหล็กชิ้นเดียว ขนาด 30 x 40 มม.

฿3,970.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน ด้ามเหล็ก พร้อมด้ามจับกันลื่น ขนาด 60 มม.

฿2,490.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน ด้ามเหล็ก พร้อมด้ามจับกันลื่น ขนาด 50 มม.

฿2,000.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน ด้ามเหล็ก พร้อมด้ามจับกันลื่น ขนาด 40 มม.

฿1,710.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน ด้ามเหล็ก พร้อมด้ามจับกันลื่น ขนาด 35 มม.

฿1,640.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน ด้ามเหล็ก พร้อมด้ามจับกันลื่น ขนาด 30 มม.

฿1,510.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน ด้ามเหล็ก พร้อมด้ามจับกันลื่น ขนาด 25 มม.

฿15,280.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมด้ามไม้ Hickory ขนาด 100 มม.

฿9,930.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมด้ามไม้ Hickory ขนาด 80 มม.

฿6,360.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมด้ามไม้ Hickory ขนาด 70 มม.

฿3,850.00

SUPERCRAFT ค้อนตะลุมพุกหน้าอ่อนลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมด้ามไม้ Hickory ขนาด 60 มม.