Erdi

Erdi
฿1,090.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดตรง ขวา ด้ามจับเคลือบพีวีซี ยาวทั้งตัว 300 มม.

฿850.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดตรง ขวา ด้ามจับเคลือบพีวีซี ยาวทั้งตัว 250 มม.

฿860.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรงและโค้ง ด้ามเคลือบพีวีซี ซ้าย 250 มม.

฿2,750.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปร่างและตัดตรง ขวา 260 มม.

฿1,100.00

กรรไกรอเนกประสงค์ MULTISNIP ใบมีดสแตนเลส ยาว 235 มม.

฿9,120.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดต่อเนื่องยาวและตรง HSS ขวา 350 มม.

฿7,960.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดต่อเนื่องยาวและตรง HSS ขวา 300 มม.

฿7,720.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและสนิปตัดแบบตรง ขวา 280 มม.

฿7,720.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและสนิปตัดแบบตรง ซ้าย 280 มม.

฿6,430.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง HSS ขวา 300 มม.

฿6,430.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง HSS ซ้าย 300 มม.

฿5,730.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง HSS ขวา 275 มม.

฿5,730.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง HSS ซ้าย 275 มม.

฿3,750.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปร่างและตัดตรง ขวา 230 มม.

฿3,750.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปร่างและตัดตรง ซ้าย 230 มม.

฿2,150.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ต่อเนื่องและการตัดแบบตรง ขวา 260 มม.

฿2,150.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ต่อเนื่องและการตัดแบบตรง ซ้าย 260 มม.

฿13,170.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรง และตัดตรง HSS‑TiN ขวา 260 มม.

฿13,170.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรง และตัดตรง HSS‑TiN ซ้าย 260 มม.

฿8,110.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปร่าง และตัดตรง HSS ขวา 260 มม.

฿8,200.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปร่าง และตัดตรง HSS ซ้าย 260 มม.

฿2,070.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและการตัดแบบตรงต่อเนื่อง ตรง โค้ง ขวา 260 มม.

฿2,070.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและการตัดแบบตรงต่อเนื่อง ตรง โค้ง ซ้าย 260 มม.

฿1,760.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรง การตัดแบบสั้น แบบตรง และแบบโค้ง ขวา 260 มม.

฿1,800.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรง การตัดแบบสั้น แบบตรง และแบบโค้ง ซ้าย 260 มม.

฿2,160.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตรงยาวต่อเนื่อง ตัดตรง ด้ามชุบสี ขวา 350 มม.

฿1,810.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตรงยาวต่อเนื่อง ตัดตรง ด้ามชุบสี ขวา 300 มม.

฿2,040.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและตัดตรง ด้ามชุบสี ขวา 280 มม.

฿2,040.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและตัดตรง ด้ามชุบสี ซ้าย 280 มม.

฿1,810.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและตัดตรง ด้ามชุบสี ขวา 260 มม.

฿1,810.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและตัดตรง ด้ามชุบสี ซ้าย 260 มม.

฿3,610.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง ด้ามชุบสี ขวา 275 มม.

฿3,610.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง ด้ามชุบสี ซ้าย 275 มม.

฿1,440.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง ด้ามชุบสี ขวา 300 มม.

฿1,440.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง ด้ามชุบสี ซ้าย 300 มม.

฿1,300.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง ด้ามชุบสี ขวา 275 มม.

฿1,300.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง ด้ามชุบสี ซ้าย 275 มม.

฿1,220.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง ด้ามชุบสี ขวา 250 มม.

฿1,310.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง และโค้ง ด้ามชุบสี ซ้าย 250 มม.

฿1,320.00

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง สำหรับการตัดแบบ ตัดตรง ขวา ด้ามจับชุบสี ยาวทั้งตัว 300 มม.

฿1,100.00

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง สำหรับการตัดแบบ ตัดตรง ขวา ด้ามจับชุบสี ยาวทั้งตัว 250 มม.

฿3,120.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและตัดตรง แข็งแรงทนทาน ขวา 240 มม.

฿3,140.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและตัดตรง แข็งแรงทนทาน ซ้าย 240 มม.

฿1,770.00

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรง ยาวทั้งตัว 240 มม.

฿1,770.00

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรงและโค้ง ขวา ยาวทั้งตัว 240 มม.

฿1,770.00

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง สำหรับการตัดแบบ ตัดสั้น ตรงและโค้ง ซ้าย ยาวทั้งตัว 240 มม.

฿1,380.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและการตัดตรงแบบยาวต่อเนื่องโค้งตรง ขวา 180 มม.

฿1,430.00

กรรไกรตัดเหล็ก สำหรับการตัดแบบ รูปทรงและการตัดตรงแบบยาวต่อเนื่องโค้งตรง ซ้าย 180 มม.